placeholder

Få mere ud af jeres forretningsdata – en praktisk tilgang til ML/AI-projekter


Der er mange virksomheder, der har et ønske om at transformere deres forretning ved hjælp af data. Men der er også mange, der ikke ved, hvordan de skal gøre det. Gevinstrealiseringen i et dataprojekt sker først, når der er bygget bro mellem uforløst forretningspotentiale og praktisk virkelighed.

Hent e-bogen og få inspiration til at tage næste skridt på jeres datarejse.

Det indeholder e-bogen

  • Et indblik i den procestilgang, de sikkerhedsstandarder og det metodeapparat, Globeteam anvender i dataprojekter

  • Fem case-beskrivelser af offentlige og private virksomheder, der anvender dataanalyser, machine learning-modeller eller kunstig intelligens til at styrke deres forretning

De fem cases:

Retail
Berigede lokationsdata skal optimere serviceniveauet og kundeoplevelsen i shoppingcentre
Forskning & uddannelse
AI skal spotte relevant indhold blandt tusindvis af videnskabelige dokumenter

Økonomi & regnskab
Fondsvirksomhed vil højne kvaliteten af deres regnskabsprocesser med AI

Transport & infrastruktur
Prædiktive datamodeller skal understøtte service og vedligehold af nationalt trafikknudepunkt
Bæredygtighed & property technology
Konsulentvirksomhed vil minimere madspild og optimere bygningsanvendelsen ved hjælp af data

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com
Globeteam A/S | Vesterballevej 5 - DK-7000 Fredericia | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com